Apologia

Miłość jej nie jest swawolna ani wyuzdana, lecz przeciwnie — prosta i poważna, a pięknem czystości umacnia w swych wielbicielach umiłowanie cnoty; jeśli nawet czasem zwróci
uwagę na urok ciała, to zarazem oddala wszelkie pragnienie skalania go; bo tylko to w kształtach ciała godne jest uwielbienia, co przypomina boskim duszom o owym pięknie, jakie w
postaci czystej i prawdziwej widziały kiedyś wśród bogów.
Dlatego, choć nawet Afraniusz pozostawił pełne wdzięku powiedzenie: „mądry będzie kochał, pozostali będą pożądać", to jednak, jeśli chcesz prawdy, Emilianie, lub jeśli w
ogóle jesteś zdolny to zrozumieć, mądry nie tyle kocha, ile przypomina sobie.
13
Wybacz więc filozofowi Platonowi jego wiersze o miłości, żebym tu nie musiał, wbrew radom Enniuszowego Neoptolema, zbyt wiele filozofować.
A jeśli tego nie zrobisz, łatwo zniosę, że o podobne wiersze oskarżany jestem razem z Platonem.
Tobie zaś, Maksymie, winienem niewymowną wdzięczność, że tak uważnie słuchasz również tych dodatków do mojej obrony; są one konieczne jako odpowiedź na oskarżenie.
I dlatego proszę, abyś tak jak dotąd życzliwie i uważnie wysłuchał, co jeszcze powiem, zanim przejdę do samej istoty oskarżenia.
Chodzi o to, że potem następuje niezwykle długa i ostra mowa o lustrze, i z jego to powodu, uznając je za przedmiot potworny, Pudens o mało nie pękł krzycząc: „Lustro ma
filozof, filozof posiada lustro!
" — Owszem, przyznaję, że mam, bo gdybym zaprzeczył, pomyślałbyś, że mnie na czymś przyłapałeś; ale z tego wcale nie wynika, że mam również zwyczaj stroić się przed
lustrem. No, czyż nie tak?
A gdybym posiadał teatralne stroje, czy na mocy tego mógłbyś udowodnić, że zwykłem ubierać się w szaty aktora tragicznego, w suknie aktorów grających role kobiece i w pstrokate
fatałaszki mimów? Nie przypuszczam.
I odwrotnie, bardzo wielu rzeczy nie posiadam na własność, ale korzystam z nich.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Link

Menu:

Reklama: