Apologia

Przecież do niedawna ty sam, z jednym tylko osłem, w porze deszczowej przez trzy dni w pobliżu Zaratu orałeś jedyne pole, które pozostawił ci twój ojciec.
A wkrótce potem poumierali jeden po drugim twoi krewni i tobie
niezasłużenie przypadł po nich spadek; i dlatego raczej, a nie dla tej twojej szpetnej twarzy, nadano ci przezwisko
Charona.
24
Wykazaliście, powołując się na moje własne pisma, że kraj, z którego pochodzę, leży na pograniczu Numidii i Getulii; ja zresztą wyzna-Jem publicznie w obecności
znakomitego Lolliana Awita, że jestem pół Numidem i pół Getulem.
Nie widzę też powodu,
żebym miał się tego wstydzić, tak jak nie widzę powodu, żeby Cyrus Starszy miał się wstydzić tego, iż z pochodzenia był pół Medem, a pół Persem.
Nie na to należy patrzeć, jakie kogo zrodziły kraje, ale na to, jakie ma obyczaje, i brać należy pod uwagę nie to, jakie nacje, ale to, jakie racje wyznaczyły mu kierunek na drogę
życia. Sprzedawca warzywa i karczmarz mogą śmiało zachwalać warzywo i wino wysławiając żyzność gleb, z których one pochodzą. Powiadają: z Tasos jarzyna, z Fliuntu wina.
I rzeczywiście, na lepszy smak owych „wychowanków" ziemi osobliwy wpływ ma urodzajna okolica, niebo obfitujące w deszcze,
łagodny wiatr, ciepło słoneczne, wilgotna gleba.
A czy okoliczności te mogą mieć wpływ na duszę ludzką, która na określony tylko czas przedostaje się do ciała z zewnątrz, i czy mogą spotęgować albo osłabić jej cnoty lub
wady? Otóż każdy naród wydał ludzi utalentowanych w różnych kierunkach, jakkolwiek mogłoby się wydawać, że pewne narody cechuje głupota, a inne
rozsądek.
Wśród niezwykle tępych Scytów urodził się mędrzec Anacharsis, a wśród roztropnych Ateńczyków — głupiec Meletides.
Powiedziałem o tym wszystkim nie dlatego, żebym się wstydził swojej ojczyzny, choć po dzień dzisiejszy jesteśmy miastem Syfaksa.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Link

Menu:

Reklama: