Apologia

_ _
A ty, rybi oskarżycielu, przypisujesz magom zupełnie inne środki: nie te zdejmowane z młodych łbów, ale te wycinane z pokrytych łuską grzbietów; nie te zbierane na ziemi,
ale te wyciągane z głębin; nie te koszone sierpami, ale te chwytane na haczyk.
Wreszcie mówiąc o czarodziejstwach Wergiliusz powiada: jad, a ty: proszek do zębów; on: trawy i gałązki, a ty: łuski i ości; on kosi łąkę, ty przeszukujesz fale.
Przypomniałbym ci wiele podobnych miejsc u Teokryta, dużo u Homera, mnóstwo u Orfeusza, przytoczyłbym ci sporo fragmentów z greckiej komedii i tragedii i z prac historyków, ale
niedawno zauważyłem, że ty nie potrafiłeś przeczytać listu Pudentilli, który ona napisała po grecku. A więc wspomnę jeszcze tylko jednego poetę łacińskiego.
Kto czytał Lewiusza, ten rozpozna te wiersze:
Stosują wiele środków w miłości,
Jako że wszyscy chcą wzajemności:
Paski, paznokcie i różnych tyle
Trawek, korzonków,
łodyżki, skórki,
Dwuogoniastej jądra jaszczurki
I to, co budzi żądze w kobyle.
31
Gdybyś miał jakiekolwiek wykształcenie, skłamałbyś, że ja tych i innych rzeczy poszukiwałem, a nie ryb.
Byłoby to o wiele bardziej podobne do prawdy i ludzie, być może, nawet by ci uwierzyli, jako że o takich środkach mówi się powszechnie.
Do czegóż zaś ma służyć ryba, jeśli nie do ugotowania i postawienia na stole? Bo do magii — jak myślę — nie nadaje się zupełnie. Powiem, czemu tak sądzę.
Otóż, choć wielu uważało, że Pitagoras naśladował Zoroastra i że — podobnie jak tamten — wtajemniczony był w magię, to jednak przetrwało wspomnienie, że kiedyś w pobliżu
Metapontu, na wybrzeżu swej rodzimej Italii, z której zrobił jakby drugą Grecję, zauważył, jak pewni rybacy wyciągają sieci i na los szczęścia odkupił od nich cały połów.
Kiedy dał im pieniądze, wszystkie złowione ryby kazał natychmiast wyjąć z sieci i wrzucić z powrotem do morza.
Na pewno nie wypuściłby ich z rąk, gdyby jego zdaniem miały w sobie coś użytecznego dla magii.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Link

Menu:

Reklama: