Apologia

Inni też takie wiersze pisali, chociaż wy o tym nie wiecie: u Greków — taki jeden z Teos, i jeden Spartanin, i taki z Keos, i bardzo wielu innych, a na Lesbos to nawet i kobieta,
tylko że ona pisała swawolnie i z takim wdziękiem, że słodycz jej pieśni i nadzwyczajna swoboda języka oczarowuje nas; u nas zaś — Edituus, Porcjusz i Katullus, a z nimi całe
mnóstwo innych. — „Ale nie byli filozofami!" — Może więc powiesz, że i Solona nie był poważnym człowiekiem ani filozofem, bo jeden ze swawolniejszych jego wierszy brzmi tak:
..
.ziejąc żądzą ku biodrom i słodkim ustom.
No i cóż frywolnego mają wszystkie moje wiersze w porównaniu z tym jednym?
Przemilczę, co napisali w tym tonie cynik Diogenes i założyciel szkoły stoickiej, Zenon, a napisali wiele.
Przytoczę jeszcze raz moje wiersze, żeby wiedziano, że się ich nie wstydzę:
Rozkoszą moją nie jest sam Kritiasz jedynie,
Część uczucia mam także dla ciebie, Charynie;
Niech
tam! Dręczony mogę być dwoma ogniami,
Bo wytrzymam podwójnych ogni nawałnicę;
Mnie kochajcie, jak szczerze kochacie się sami,
A ja was będę kochał niczym dwie źrenice.
A teraz zacytuję inny wiersz, który przeciwnicy moi przeczytali na końcu jako najbardziej rozpasany:
Daję ci wieniec z kwiatów i pieśń, mój kochany;
Pieśń tobie, Geniuszowi
twemu wieniec daję;
Pieśń, Kritiaszu, by uczcić dzień oczekiwany,
Bowiem w tym dniu czternasta wiosna ci nastaje;
Wieniec, byś skroń opasał z tą chwilą radosną,
By kwiecie
wieńca z kwieciem wieku szły do pary;
A ty o wiośnie dziel się ze mną twoją wiosną,
Obdarz mnie darem większym niźli moje dary.
Za upleciony wieniec opleć mnie ramieniem,
Za róże moje daj mi czerwień warg, jedyny;
Gdy napełnisz fujarkę duszy twojej tchnieniem,
Pieśń ma ustąpi wobec melodii twej trzciny.
10
Oto i masz, Maksymie, moją zbrodnię — występek niegodziwego lekkoducha — zrodzoną z wieńców i pieśni.
Zwróciłeś uwagę, jak potępili mnie i za to, że — choć chłopcy mają inne imiona — nazwałem ich Charynem i Kritiaszem.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Link

Menu:

Reklama: