Apologia

Ale nie będę z twej życzliwości korzystał tak dalece, abym pozwolił sobie teraz dopiero, kiedy jestem już bardzo zmęczony, a mowa zbliża się ku końcowi, na pochwałę rzadko
spotykanych cnót Awita. Wspomnę o nich w swobodniejszej chwili i ze świeżymi siłami.
96
A teraz od wspomnień o takim człowieku muszę z przykrością przejść w swej mowie znowu ku tym nikczemnikom.
Czy ośmielisz się więc, Emilianie, porównywać siebie z Awitem?
Czy człowieka, którego on nazywa uczciwym i którego charakter otwarcie wychwala w swym liście, ty będziesz ścigał za magię, występek i zbrodnię?
Czy to, że wdarłem się do domu Pudentilli i zagrabiłem jej mienie, musi ciebie bardziej boleć, niż bolało Poncjana?
A przecież Poncjan w czasie rozmowy z Awitem, nawet pod moją nieobecność, przyznał się do winy wobec mnie za trwające przez kilka dni niesnaski, których winowajcami — ma się
rozumieć byliście wy, i mówił temu wielkiemu człowiekowi, że winien mi wdzięczność. A wyobraź sobie, że zamiast listu Awita odczytałbym rozmowę przeprowadzoną u niego!
O co ty, czy w ogóle ktokolwiek mógłby mnie wówczas oskarżać?
Sam Poncjan rozpowiadał, że dar, który dała mu matka, dostał dzięki mnie; Poncjan cieszył się z całego serca, że
właśnie mnie dostał za ojczyma.
Ach, gdyby on wrócił zdrów z Kartaginy! Lub gdybyś ty, Rufinie — skoro już taki los był mu przeznaczony — nie przeszkadzał mu w wyrażeniu ostatniej woli!
Jakże on by mi dziękował, bądź sam we własnej osobie, bądź wreszcie w testamencie!
Udziel mi, proszę, Maksymie, kilku minut czasu, abym mógł przeczytać jego listy pełne szacunku i miłości, które wysyłał do mnie z Kartaginy, a niektóre z podróży, może
jeszcze zdrów, a może już chory i zapowiadał w nich swój rychły powrót.
Chcę, aby dowiedział się jego brat, a mój oskarżyciel, jak pod żadnym względem, idąc przez życie, nie dorównuje starszemu bratu, człowiekowi, który pozostawił po sobie
najlepszą pamięć.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Link

Menu:

Reklama: